Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające chłopców oraz mężczyzn, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa eucharystycznego. Aktualnie Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii liczy w swoich szeregach 20 osoby. Co roku dołącza do naszego grona kilku nowych kolegów. Przed promocjami  zarówno ministranckimi jak i lektorskimi kandydaci przechodzą serię spotkań, czyli tzw. kurs przygotowawczy. Stają się ministrantami i lektorami po złożeniu uroczystej przysięgi podczas Mszy Świętej. W głównej mierze LSO to ministranci. Słowo ministrant oznacza służyć, pomagać i takie jest nasze zadanie-służyć Jezusowi przy ołtarzu. Ministranci i lektorzy naszej parafii uświetniają zarówno duże uroczystości (np. Triduum Paschalne, Święta Bożego Narodzenia) jak i codzienne liturgie oraz nabożeństwa. Głównym zadaniem lektorów jest odpowiednia oprawa Liturgii Słowa, zaś w roli ministrantów jest przygotowywanie ołtarza i pomaganie księdzu  podczas liturgii. W okresie poświątecznym  pomagamy księżom podczas wizyt duszpasterskich na terenie Borów. Ministranci  mają również swoich świętych patronów, których historie poznawaliśmy na naszych spotkaniach. Patronami ministrantów i lektorów są: sw. Dominik Savio, św. Jan Berchmans (SJ), św. Stanisław Kostka (SJ), św. Tarsycjusz i św. Jan Bosco.

Członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza spotykają się raz w tygodniu na wspólnej modlitwie i zabawie w „salce ministranckiej”.

Kandydaci na ministranta sobota o godz. 10.00

Lektorzy i ministranci sobota godz. 11.00

Istnieje 10 zasad ministranta. Można w nich przeczytać między innymi o posłudze Jezusowi w ludziach, modlitwie za Ojczyznę, pracy nad sobą czy dawaniu innym przykładu.