Rola kantora we wspólnocie parafialnej jest niezwykle ważna.

Św. Paweł Apostoł w liście do Efezjan, napisał: „Napełniajcie się Duchem,
przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach”.
Zajęcia obejmują emisję głosu, ćwiczenia dykcyjne, śpiew gregoriański, indywidualny dobór tonacji dla każdego kantora.
Kantorzy śpiewają psalmy, wezwania modlitwy wiernych, śpiewy gregoriańskie – jak w tygodniu, tak w niedziele i święta. Wiek i płeć nie ma znaczenia.
Zajęcia prowadzi organistka – Irena Paprocka w każdą sobotę po mszy św. o godz. 8.00
Zapraszamy do grupy!