Modlitwa

Dziękczynienie za ochronę św. Józefa

Boże, nieskończenie dobry, który stworzyłeś wszystko poprzez Swoją miłość i władasz światem w swej niewysłowionej opatrzności, z głębi serca dziękujemy Ci za Twe niezliczone łaski, które nam dajesz, a szczególnie za przywilej przyjęcia Św. Józefa za naszego orędownika, który z miłością troszczy się o nasze dobro. Z pomocą Twej łaski we wszystkim naśladując św. Józefa pragniemy okazać się godnymi Twojej przychylności. Obyśmy byli godni nazywać się dziećmi Boga, braćmi Chrystusa i synami Maryi.
.powrót