Mężczyźni Świętego Józefa to  sieć mężczyzn, którzy pragną w swoim życiu duchowym czegoś więcej.
To mężczyźni, którzy:
- szukają Pana: “Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca”. (Jer 29,13)
- starają się służyć potrzebom innych zamiast szukać władzy i przywilejów. (Łk 22,25n)
- trwają w Bożej mocy (J 15)
- odkrywają radość życia według Bożego planu. (Kol 1,9-12)

Pragniemy wspólnie wzrastać w tej wizji.


Jeśli chcesz – możesz do nas dołączyć.
Kontakt telefoniczny: 504 120 808

Kim są?
Modlitwa
Nasz orędownik

Rozważania