Salka katechetyczna

Pomysł powołania placówki duszpasterskiej na Borach sięga lat 50. Wówczas myślano już o wybudowaniu tutaj kościoła lub kaplicy. W roku 1955 mieszkańcy Borów zakupili obraz Pana Jezusa Miłosiernego i umieścili go w kaplicy Krzyża św. w jaworznickiej kolegiacie oddając już wtedy Bory pod opiekę Miłosierdzia Bożego.
W 1963 roku przy ul. Granicznej założono salkę katechetyczną, w której odprawiano Msze św. dla osób starszych i chorych oraz odbywały się lekcje religii. Salka stanowiła prywatną własność państwa Nowaków, którzy udostępniali ją nieodpłatnie. Opiekę nad salą sprawowała Janina Kugler.
W 1978 roku obchody jubileuszu 15-lecia salki uświetnił swoją obecnością kardynał Karol Wojtyła. Była to jedna z ostatnich wizyt przed wyborem na papieża.

W tym czasie mieszkańcy dzielnicy Bory - administracyjnie należeli do parafii św. Katarzyny w Jaworznie. Charakterystyczne dla tego okresu było "polowe święcenie pokarmów". Wierni przynosili koszyki i gromadzili się w dwóch miejscach: obok salki katechetycznej oraz na tzw. pastwiskach-obok punktu omłotowego.
Święcenie pokarmów pod gołym niebem jest dla ks. Janickiego okazją wspomnień Żywiecczyzny, gdzie rozpoczynał swoją posługę duszpasterską oraz rodzinnych Przytkowic, gdzie nadal święcenie pokarmów odbywa się na placu przed kościołem.