Poświęcenie Ołtarza

W niedzielę 18 listopada 2007 roku J.E.Ks.Bp Piotr Skucha o godz.16.00 odprawił w naszej parafii Mszę św. podczas której dokonał poświęcenia ścian ołtarza głównego i oświetlenie główne.

Ołtarz główny wykonany z marmuru, wyróżniają trzy części. W środkowej części nad tabernakulum znajduje się witraż z wizerunkiem Pana Jezusa Miłosiernego a nad witrażem - znak Ducha św. Po jednej stronie widnieje wizerunek św. Siostry Faustyny a po drugiej Sługi Bożego Jana Pawła II, natomiast poniżej rycin z wizerunkami znajdują się relikwiarze.