Poświęcenie dzwonów

6 kwietnia 2003r biskup sosnowiecki Adam Śmigielski poświęcił trzy dzwony wykonane w ludwisarni Felczyńskich w Gliwicach. Największy z nich "Św. Katarzyna" ważący 350 kg został ufundowany przez nieżyjącą już Katarzynę Biśta z rodziną. Drugi co do wielkości dzwon ważący 220 kg i odwołujący się do Miłosierdzia Bożego "Jezu, ufam Tobie" ufundował architekt Jacenty Grelowski z żoną i dziećmi. Trzeci dzwon o wadze 100 kg "św. Stanisław" zakupiony z ofiar parafian i proboszcza ks. Stanisława Janickiego, jest wotum za 750-lecie kanonizacji św. Stanisława.

img

Wkrótce po poświeceniu zamontowano dzwony w przygotowanej wieży i od tej pory rozlega się ich głos. W tygodniu codziennie o godz. 7.00, 12.00 oraz 19.00 dzwon "św. Stanisław" wzywa wiernych do modlitwy Anioł Pański. W niedziele i święta wszystkie trzy dzwony sygnalizują, że za pół godziny rozpocznie się Msza św.

Z roku na rok zmienia sie wystrój kościoła. Sukcesywnie są wykonywane prace, tak widoczne jak np. posadzka, obłożenie kolumn czy schody zewnętrzne, ale również prace wykończeniowo-remontowe mniej widoczne ale niezbędne.

W dniu 21 marca 2007 roku - na zakończenie rekolekcji wielkopostnych - ksiądz Antoni Sławiński - sercanin z Tarnowa - dokonał poświęcenia Krzyża Misyjnego. zobacz zdjęcia