Jubileusz kapłaństwa proboszcza ks. St. Janickiego
17 kwietnia 2016