Pielgrzymka do kościoła jubileuszowego - 11 kwietnia 2016