Ciemnica i adoracja Grobu Pańskiego - 24-25 marca 2016