ks. proboszcz - Stanisław Janicki

Urodził się w 1947 r. w Przytkowicach k. Kalwarii Zebrzydowskiej.
Pochodzi z rodziny wielodzietnej, ma jeszcze troje braci i dwie siostry. W Kalwarii chodził do liceum, wielokrotnie wędrował po kalwaryjskich dróżkach. Tam też obudził się w nim duch pielgrzymkowy. Do liceum miał bowiem 7 km, które pokonywał na nogach. Od trzeciej klasy podstawówki poznawał łacinę, gdyż był ministrantem, a liturgia sprawowana była po łacinie.
Wspomina dzisiaj, że miał bardzo pobożnych rodziców. Powołanie kapłańskie rodziło się pod płaszczem Matki Bożej Kalwaryjskiej.
W 1965 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Metropolitalnego w Krakowie. "Oficjalnie złożyłem dokumenty na Politechnikę Krakowską, a na maturze, jako przedmiot dodatkowy, wybrałem fizykę, były to bowiem czasy ukrywania zamiarów zostania księdzem" - wspomina ks. Janicki.
4 kwietnia 1971 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze na Wawelu. Udzielił mu ich kard. Karol Wojtyła. Pierwszą parafią, w której pracował, była Rajcza. Po trzech latach - Radziechowy k. Żywca i kościół św. Wojciecha w Jaworznie.
W 1994 r. został proboszczem parafii pw Miłosierdzia Bożego w Jaworznie, dzielnica Bory. Ordynariusz sosnowiecki, bp Adam Śmigielski SDB - 17 grudnia 2000 - mianował ks. Stanisława Janickiego kanonikiem honorowym kapituły jaworznickiej.
W 2005 otrzymuje honorowy tytuł przyjaciela domu dziecka.
img img img
28 kwietnia 2009r. O. Izydor Matuszewski - Generał Zakonu Paulinów - nadał ks. proboszczowi Stanisławowi Janickiemu tytuł Przyjaciel Zakonu św. Pawła I Pustelnika. Wręczenie medalu nastąpiło na Jasnej Górze podczas Ogólnopolskiego Sympozjum Mariologiczno-Maryjnego z udziałem m.in. kierowników pielgrzymek pieszych, zdążających latem do Częstochowy.
medal medall  • powrót