por. Kazimierz Kowalski


Kazimierz Kowalski urodził się 18 lipca 1894 roku w Jaworznie. Jego ojciec Michał Kowalski był wieloletnim leśniczym Jaworznickiego Gwarectwa Węglowego związanym z Podłężem oraz Dąbrową Narodową. Przekazał synowi miłość do ojczyzny oraz szacunek do przyrody.
Po zdaniu matury, zarażony przez ojca pasją jaką jest leśnictwo młody Kazimierz rozpoczął studia na wydziale leśnym Krajowej Szkoły Gospodarstwa Lasowego we Lwowie.
Gdy wybuchła I wojna światowa Kazimierz Kowalski jako przykładny patriota bez wahania wstąpił w szeregi Legionów Polskich. Służył w 2 pułku ułanów i przeszedł ze swoją jednostką cały szlak bojowy.
Od listopada 1918 roku służył w 3 pułku strzelców konnych w Dębicy który od czerwca 1919 roku nosił nazwę 9 pułku ułanów małopolskich. Brał udział w odsieczy Lwowa, a od 2 stycznia 1919 roku 1 szwadron strzelców konnych w którym służył bronił przed Ukraińcami odcinka Medyka - Sądowa Wisznia.
W trakcie tych walk zginął 07 lutego 1919 roku w wieku 25 lat. Odznaczony orderem Virtuti Militari 5 klasy został pochowany na cmentarzu w Jaworznie na tak zwanym Pechniku.
Obok w 1936 roku spoczął jego ojciec leśniczy leśnictwa Dąbrowa Narodowa.